"Ποτέ δεν είναι αργά να γίνεις αυτό που θα μπορούσες να είχες γίνει" - George Eliot

 

22 Ιουνίου, 2024 - Εσύ και ο Στενός σου Κύκλος

Ένα από τα πιο νέα σεμινάρια της μεθόδου ThetaHealing , από τον κύκλο Growing Your Relationships (Αναπτύσσοντας τις Σχέσεις σου), με θέμα τις ανθρώπινες σχέσεις.

Έχεις αναρωτηθεί από ποιους ανθρώπους περιβάλλεσαι;

 

Αθήνα
Κόστος 300€

Πληροφορίες